ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 010763 ประกาศผู้ชนะ