ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการทำงานของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200763