ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบโอโซนสระว่ายน้ำเพื่อการแข่งขัน สระกระโดด และสระว่ายน้ำเพื่อการฝึกซ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบโอโซนสระว่ายน้ำเพื่อการแข่งขัน สระกระโดด และสระว่ายน้ำเพื่อการฝึกซ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 070463