ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่โครงการพัฒนา กกท. ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Community of practices ให้พร้อมรองรับระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprice Assessment model SE-AM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่โครงการพัฒนา กกท. ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Community of practices ให้พร้อมรองรับระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprice Assessment model SE-AM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 090663