ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพิมพ์แผ่นพับเกี่ยวกับความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพิมพ์แผ่นพับเกี่ยวกับความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 090763