ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริการติดตามตรวจสอบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ Covid-19 ที่ส่งผลต่อการออกกำลังกายของคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

180563-ประกาศผู้ชนะ