ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรม กกท. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรม กกท. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100763 (2)