ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายละเอียดรูปแบบโครงสร้างการยกระดับการบริการทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของ กกท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายละเอียดรูปแบบโครงสร้างการยกระดับการบริการทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของ กกท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120563