ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าระบายประจำพระองค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าระบายประจำพระองค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150563