ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150663 (2)