ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม (ห้องรับรองชั้น 4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม (ห้องรับรองชั้น 4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150663