ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรม กกท. ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรม กกท. ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160663 ประกาศผู้ชนะ