ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์คู่แข่งขันของนักกีฬาไทย ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษา 10-08-2563