ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินค่างาน (Job Evalution) และการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษา 18-08-63