ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตอุปกรณ์ ของรางวัลในกาารจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องสารต้องห้าม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารต้องห้ามทางการกีฬาแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและบุคลากรทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19082563