ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลิตสื่อด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (NTC) ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 5 ภาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลิตสื่อด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (NTC) ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 5 ภาค 24082563(2)