ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวิดิทัศน์การฝึกและพัฒนากำลังของกล้ามเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวิดิทัศน์การฝึกและพัฒนากำลังของกล้ามเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240863 จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์รูปแบบการฝึกเพื่อพัฒนากำลังของกล้ามเนื้อ