ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดอบรมสัมนาเรื่องหลักสูตรเสริมสร้างทักษะงานพิธีการและมารยาทสากล (Protocol for the Beginner) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดอบรมสัมนาเรื่องหลักสูตรเสริมสร้างทักษะงานพิธีการและมารยามสากล (Protocol for the Beginner) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240863 จ้างอบรมงานพิธีการและมารยาทสากล