ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรูปแบบศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจรและรูปแบบศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

240863 จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์รูปแบบศูนย์วิทยาศาสตร์ครบวงจร