ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์หาสารต้องห้ามทางการกีฬา ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารต้องห้ามในการกีฬา (ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในการกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์หาสารต้องห้ามทางการกีฬา ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารต้องห้ามในการกีฬา (ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในการกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25082563 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ฯ