ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่