ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดการแข่งขันรายการ SAT-SISAKET ESport World Invitation 2020 (จังหวัดศรีสะเกษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดการแข่งขันรายการ SAT-SISAKET ESport World Invitation 2020 (จังหวัดศรีสะเกษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02092563 ประกาศผู้ชนะ