ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่มสรุปรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08092563