ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในระดับ AFC s C License Coatching Certificate Course ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในระดับ AFC s C License Coatching Certificate Course ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ จัดอบรมฟุตบอล C License