ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาคและผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ในช่อทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาคและผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ในช่อทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09092563(2)