ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ การเปิดให้บริการและมาตรฐานเตรียมความพร้อมในการให้บริการสถานที่ภายในสนามกีฬาหัวหมาก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาใช้บริการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ การเปิดให้บริการและมาตรฐานเตรียมความพร้อมในการให้บริการสถานที่ภายในสนามกีฬาหัวหมาก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาใช้บริการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09092563