ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการแข่งขันวิ่งเทรลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยใช้ชื่อในการแข่งขันว่า Thailand by UTMB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการแข่งขันวิ่งเทรลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยใช้ชื่อในการแข่งขันว่า Thailand by UTMB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10092563 ประกาศผู้ชนะ งานจ้างสนับสนุนเชิงกีฬา วิ่งเทรลเชียงใหม่