ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการมวย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการมวย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10092563