ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาอาชีพทางสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์รายวัน และสื่ออนไลน์ เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาอาชีพทางสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์รายวัน และสื่ออนไลน์ เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 020963 ผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ ภายหลังสถานการณ์โควิด 19 ฝ่ายกีฬาอาชีพ