ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น และรถยนต์ตู้ เพื่อใช้ในการอบรมสัมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบบูรณาการภายในฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น และรถยนต์ตู้ เพื่อใช้ในการอบรมสัมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบบูรณาการภายในฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 080963 เช่ารถตู้และรถบัส ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ