ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการกีฬา ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ระหว่างวันที่ 21 -23 กันยายน 2563ณ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการกีฬา ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ระหว่างวันที่ 21 -23 กันยายน 2563ณ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 090963 จ้างจัดอบรมสัมมนา ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์