ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ กกท. ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model (SE-AM)  และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ กกท. ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model (SE-AM)  และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 090963 จ้างทำสื่อเผยแพร่ SE-Am ฝ่ายนโยบายและแผน