ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่รายการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อออกอากาศสถานีกีฬา (T Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่รายการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อออกอากาศสถานีกีฬา (T Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 090963 จ้างผลิตสื่อ sport on tour