ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและรูปแบบแนวทางการจัดการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูลำอี (Formula E) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16092563 ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาความเป็นไปได้ฯ