ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด การแข่งขัน SAT International New normal Bike local series ๒๐๒๐ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองกีฬาและชุมชมกีฬาในภูมิภาคแบบวิถีใหม่ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15092563 ประกาศผู้ชนะ จัดกิจกรรมกีจกรรมภายในจังหวัด การแข่งขันกีฬา SAT Internationalฯ