ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการแก้ไขน้ำและดินที่ไหลเข้าบริเวณพื้นที่บ้านเรือน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกสื (e-bidding)

160963ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุง ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ