ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวกันกระสุนปืน ค่ายกฤษณ์สีวะรา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11. ประกาศผู้ชนะก่อสร้างแนวกันกระสุนปืน 16 ก.ย. 63