ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกลุ่มรายการระบบประมวลผลฐานข้อมูลและระบบการรวบรวมข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ประกาศผู้ชนะ 16092563