ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษารับรองมาตราฐานค่ายมวยไทยอาชีพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

16-9-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการรับรองมาตราฐานค่ายมวยไทยอาชีพ