ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตรายการเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports channel) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ย.63