ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award (TQA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.ย. 63 (2)