ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม การกีฬาแห่งประเทศไทย (Knowledge Management and Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะKM16กย63