ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. (SMART NATIONAL SPORT PARK) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ 16 ก.ย.63