ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวักปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้าง จ.ปัตตานี 16 ก.ย. 63