ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าวจ้างดำเนินโครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในระดับภูมิภาค ภาค 5 อย่างเป็นระบบและมีมาตราฐานในระดับอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา