ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02-07-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ