ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดการแข่งขันกีฬาความเร็วทางน้ำ Thailand Powerboat 2020 (ไทยแลนด์ พาวเวอร์โบ๊ท 2020) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05-08-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดการแข่งขันกีฬาความเร็วทางน้ำ