ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตรองรับการใช้งานการประชุมสู่องค์ดิจดทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

140963 ประกาศผู้ชนะ ซื้อแท็ปเล็ตรองรับการใช้งานการประชุมสู่องค์กรดิจิทัล