ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศและรถยนต์ตู้ เพื่อใช้ในการเดินทางจัดการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 17- 19 กันยายน 2563 ณ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

140963 ประกาศผู้ชนะ เช่ารถบัสและรถตู้เพื่อใช้ในการอบรม 17-19 กย 63 ณ จังหวัดชลบุรี