ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สถานีทีวีกีฬา (T-Sports Channel) ภายในโครงการขับเคลื่อนประเทศไทยผ่านกิจกรรมวิ่ง 5 ภาค 10 จังหวัด ณ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก

08-09-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์